התפתחות העובר

http://targo-consulting.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=81, triest-sarig, http://www.privateinvestigation.co.il, domemode.co.il

התפתחות העובר

באותם הימים בהם הבייבי שלנו מתחיל את דרכו הראשונה במפגש בין ביצית לזרע קורה הפלא הגדול מכל, אנו יוצרים חיים בעזרת היכולת הביולוגית המופלאה שלנו ואשר למטרתה וכנראה שבעיקר, הגענו לכאן. . להריון האנושי ניתן ליחס תקופה של בממוצע 40 שבועות, במהלכם מתפתח העובר ועובר את שלבי ההתהוות הראשוניים בכדי שיוכל להיות מספיק בשל ליציאה לאוויר העולם ולנשום בכוחות עצמו, הלידה נחשבת לאירוע בחיי האדם וביחס להתפתחות שכן, ההתפתחות ממשיכה לאחר הלידה, ובעצם נגמרת, ניתן אפילו לומר, כאשר נפרד האדם מן העולם..

הריון נמדד בשבועות ולא בחודשים כפי שהיה נהוג בעבר שכן, בכל יום ובכל שבוע ישנו שינוי אשר במצבים מסוימים יכול להיות קריטי, כך למשל עובר שיצא לאוויר העולם לאחר שבוע 28, ככל הנראה יוכל לנשום בכוחות עצמו הודות לכך שבשבוע זה אנו יודעים כי הריאות הספיקו להתפתח ועובר שיגיח קודם לכן יהיה בסיכון גדול יותר.. כך שלכל שבוע בהתפתחות העובר בהריון יש משמעות מאוד חשובה לחיים בהמשך ולבסיס טוב אשר ניתן עליו להמשיך להתפתחות תקינה ומוצלחת.

ההריון נחלק לשלוש תקופות, השבוע הראשון והשני של ההריון נספרים כתקופת הביוץ שלאחר הוסת ולתקופת ההתעברות, עם הכניסה לשבוע השלישי כנראה שכבר יש התעברות ובשבוע זה תנדוד הזיגוטה אל מושבה ברחם.

cheftanuach.co.il/index.php/, http://www.De-Beer.co.il, amka.co.il וילות למשפחות, Alon-tours.co.il, http://ww.sfiga10.com/PAGE11.asp, אלימות במשפחה משרד עורכי דין